Den här sidan anväder kakor (cookies) vars syfte är att förbättra användarupplevelsen.
Genom att använda vår webbplats så godkänner du de kakor som sparas.

Jag förstår!

Ny interaktiv variabelspecifikation – INCA

Bild som visar RCN på startsida

Registercentrum Norr verkar för utveckling av befintliga och nya kvalitetsregister. Vårt huvudsakliga uppdrag är att skapa synergieffekter i samarbetet mellan register, erbjuda teknisk drift, göra statistiska analyser, ge stöd till kliniskt förbättringsarbete med hjälp av registerdata samt medverka till att registerdata blir användbara för olika användare. Vi erbjuder även statistikstöd för forskare. Våra statistiker har bred kompetens och erfarenheter av många olika typer av kliniska studier.

Bild som visar inloggningsalternativ i INCA efter uppdatering

Nytt utseende vid inloggning med SITHS-kort på plattformen INCA från 2/2 – 2023

31 januari, 2023 | INCA-plattformen

Regioner i landet har under 2022/2023 arbetat med att rulla ut SITHS eID programvara vilket, utöver vanlig SITHS-kortsinloggning på dator, även skall möjliggöra inloggning med Mobil SITHS eID via en

Läs mer » Läs mer

Ny hemsida Registercentrum Norr

10 januari, 2023 | Registercentrum Norr

Registercentrum Norr har nu sjösatt en ny hemsida på ny domän (http://rcnorr.se). Den gamla hemsidan (registercentrumnorr.vll.se) stängs i samband med detta.   Om ni upptäcker att information saknas, som ni

Läs mer » Läs mer

Program lunchföreläsningar Forum Norr VT 2023

22 december, 2022 | Registercentrum Norr

Forum Norrs statistikernätverk bjuder in till löpande lunchföreläsningar i statistik för kliniska forskare. I nätverket är Registercentrum Norrs statistiker aktiva och frekventa föreläsare.   Aktuellt program och vidare information hittar

Läs mer » Läs mer

Ny interaktiv variabelspecifikation – INCA

4 november, 2022 | INCA-plattformen

Nu finns en interaktiv webbaserad variabelspecifikation tillgänglig för våra register. Ni hittar den här: Anslutna register > Relaterade dokument     Välj register i drop down-lista

Läs mer » Läs mer

Datauttag

Registercentrum Norr tar emot ansökningar om datauttag och statistik från de register som har regionstyrelsen i Västerbotten som centralt personuppgiftsansvarig myndighet, CPUA. Det gäller alla typer av datauttag oavsett ändamål.

Läs mer » Läs mer

Kunskapsstyrning

Kunskapsstyrningens huvudsakliga mål är att tillgängliggöra bästa möjliga kunskap inom vården vid varje patientmöte där syftet är att bidra till en mer säker, resurseffektiv och jämlik vård med hög kvalitet.

Läs mer » Läs mer

Statistikstöd för forskning

Registercentrum Norr tillhandahåller statistisk expertis med bred kompetens och lång erfarenhet av många typer av forskningsstudier, t ex kliniska prövningar och epidemiologiska studier. Vi kan bidra med allt från kortare

Läs mer » Läs mer
Meny