Den här sidan anväder kakor (cookies) vars syfte är att förbättra användarupplevelsen.
Genom att använda vår webbplats så godkänner du de kakor som sparas.

Jag förstår!

Om oss

Vi är en stödorganisation samt ett nationellt- och regionalt kvalitetsregistercentrum som arbetar för att utveckla befintliga och nya kvalitetsregister.

Vårt huvudsakliga uppdrag är att

 • Skapa samverkan mellan register
 • Erbjuda teknisk drift
 • Göra statistiska analyser
 • Ge stöd till kliniskt förbättringsarbete med hjälp av registerdata
 • Medverka till att registerdata blir användbara för både patienter och högsta ledning

Vi har ett nära samarbete med regioner i norr, Umeå universitet, det nationella kvalitetsregisterkansliet och övriga registercentrum i Sverige. Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster för kvalitetsregister, vårdenheter, landsting och ledning, kommuner och andra intressenter.

Vi är organiserade i staben för forskning och utbildning vid Västerbottens läns landsting. Staben leder, initierar och följer upp landstingets engagemang i forsknings- och utbildningsfrågor.

Finansiering av Registercentrum Norr

Registercentrum Norr finansieras dels genom centrala anslag som fördelas av beslutsgruppen för Nationella kvalitetsregister och dels genom avgifter från de kvalitetsregister som använder våra tjänster. Vissa uppdrag finansieras av Västerbottens läns landsting och Umeå universitet.

Vi som arbetar på Registercentrum Norr

Våra medarbetare representerar en mängd olika kompetenser

 • Statistiker
 • Forskare
 • Vårdutvecklare
 • Projektledare
 • Koordinatorer
 • Administratörer
 • Systemadministratörer
 • Systemutvecklare

Vi har en bakgrund från hälso- och sjukvård, privat sektor och universitet.

 

Knapp för utskrift
print this page
Meny