Den här sidan anväder kakor (cookies) vars syfte är att förbättra användarupplevelsen.
Genom att använda vår webbplats så godkänner du de kakor som sparas.

Jag förstår!

Program lunchföreläsningar Forum Norr VT 2023

22 december, 2022

Forum Norrs statistikernätverk bjuder in till löpande lunchföreläsningar i statistik för kliniska forskare. I nätverket är Registercentrum Norrs statistiker aktiva och frekventa föreläsare.

 

Aktuellt program och vidare information hittar ni här:

https://www.canvas.umu.se/courses/2600

 

Aktuell föreläsningen når ni genom alltid samma zoom-länk:

https://umu.zoom.us/j/61397725099

 

Välkomna!

 

18/1 kl 12-13 Nyfiken på interaktioner

Interaktioner är ett vanligt begrepp inom statistik och epidemiologi. Begreppet har dock olika betydelse beroende på sammanhang. I den här föreläsningen ger vi en introduktion till interaktioner och förklarar skillnaden mellan interaktioner inom statistiken och begreppen biological/causal-interactions inom epidemiologin. Vi berör begrepp som additiv och multiplikativ interaktion; effektmodifikation; Relative excess risk due to Interaction (RERI); och Attributable proportion due to interaction (AP) och förklarar dess användningsområden.

Gabriel Granåsen, Region Västerbotten/ Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet

Zoom-länk: https://umu.zoom.us/j/61397725099 

 

7/2 kl 12-13 SPSS-handhavande

Avsikten med detta pass är att peka på en del funktioner som kan göra handhavandet av SPSS lättare: hur hittar man variabler i ett stort datamaterial? Hur får man fram detaljer om vad variabler innehåller? Det blir också visning av funktioner som kan användas för att dokumentera och förklara variabler och koder. Under passet blir det också en introduktion till hur SPSS kan styras med s k syntax, dvs en slags programmering av bearbetningar, ett hjälpmedel som både kan fungera som arkiv och som kan underlätta bearbetningar av material som förändras

Robert Lundqvist, Region Norrbotten / Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet

Zoom-länk: https://umu.zoom.us/j/61397725099 

 

1/3 kl 12-13 Att tänka på inför registerstudier

Observationsstudier med data från kvalitetsregister samkört med nationella register låter enkelt att genomföra i teorin, men det finns olika saker som kan vara värt att tänka på, tex etiska reflektioner, kodnycklar, registeransökningar till myndigheter, trunkerade koder, datahantering efter leverans, tidsåtgång, etc.

Christel Häggström, Region Västerbotten/ Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet

Zoom-länk: https://umu.zoom.us/j/61397725099 

 

22/3 kl 12-13 Poweranalyser och stickprovsdimension

Simon Vallin, Region Västerbotten / institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet

Zoom-länk: https://umu.zoom.us/j/61397725099 

 

18/4  kl 12-13 En introduktion till ordinal regression

När vår utfallsvariabel mäts på en ordinal skala finns det särskilda regressionsmodeller i vår statistiska verktygslåda för att hantera detta. Här ges en introduktion till dessa modeller. Det kommer visas exempel på hur ordinala regressionsmodeller kan vara mycket användbara även när vår utfallsvariabel mäts på intervall- eller kvotskala men då normalfördelningsantagande inte uppfylls, eftersom de till skillnad från de vanliga icke-parametriska metoderna även kan justeras för kovariat.

Per Liv, Umeå universitet, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet

Zoom-länk: https://umu.zoom.us/j/61397725099 

 

 

9/5 kl 12-13   Att strukturera och organisera forskningsdata 

Data kommer i många former, men i regel måste data lagras i rätt bestämda strukturer för att vara bearbetningsbart. Det kan också vara bra att ha en plan för hur datafiler och tillhörande material ska organiseras för att materialet ska vara överblickbart. Det senare kan vara särskilt viktigt i projekt med flera inblandade, men även för att det ska finnas en begriplig struktur när material ska arkiveras. Målet med passet är att peka på en del aspekter av detta med struktur som kan vara viktiga att tänka på och även komma med konkreta förslag.

Anna Lindam, Region Jämtland Härjedalen / Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet,

Robert Lundqvist, Region Norrbotten / Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet

Zoom-länk: https://umu.zoom.us/j/61397725099 

Knapp för utskrift
print this page
Meny